Regulamin płatności online

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pawelmakarewicz.pl umożliwia dokonywanie opłat za szkolenia, kursy i usługi oferowane przez Polska Akademia Edukacji Sportowej za pośrednictwem Internetu.

 2. Sklep www.pawelmakarewicz.pl prowadzony jest przez firmę:

  Polska Akademia Edukacji Sportowe, Paweł Makarewicz

  21-040 Świdnik

  ul. Polna 10

  NIP 712-283-02-03

  REGON 060549110

 3. Adres do korespondencji:

  Polska Akademia Edukacji Sportowej

  21-040 Świdnik

  ul. Polna 10

 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Polska Akademia Edukacji Sportowej zwana jest dalej „PAES”.

 5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy www.pawelmakarewicz.pl zwany jest dalej Sklepem

 6. Zakupy usług świadczonych przez Polska Akademia Edukacji Sportowej w sklepie internetowym www.pawelmakarewicz.pl oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

 7. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”).

 8. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest PAES.

 9. Sklep Internetowy oferuje usługi (zwane dalej „Produktami”).

 10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów.

  II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie składane są za pośrednictwem portalu transferuj.pl poprzez funkcję „kup teraz”.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym pawelmakarewicz.pl są podane w złotych polskich i są to ceny brutto.

 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

 4. Firma Polska Akademia Edukacji Sportowej wystawia rachunek na zakupiony towar.

 5. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy transferuj.pl, serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: www.transferuj.pl, adres email: kontakt@transferuj.pl – patrz regulamin transferuj

III. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

 2. Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest przesłanie na adres:

  Polska Akademia Edukacji Sportowej

  21-040 Świdnik,

  ul. Polna 10

  oświadczenie zwrotu towaru.

 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: trener@pawelmakarewicz.pl

 4. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt 3 rozdz. I niniejszego Regulaminu.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,

  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

IV. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem umowy przez PAES w trakcie trwania usługi lub do 30 dni po jej zakończeniu.

 2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na adres trener@pawelmakarewicz.pl lub tradycyjnie (listownie) na adres:

  Polska Akademia Edukacji Sportowej

  21-040 Świdnik,

  ul. Polna 10

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osobowe, nr telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, aktualny adres email, oraz powód reklamacji wraz z dokładnym opisem. PAES jest zobligowana do poinformowania osoby składającej reklamację o powziętej w jej sprawie decyzji w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. PAES informuje zainteresowanego o decyzji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej, lub tradycyjnie (listownie).

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis Transferuj.pl prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Serwis Transferuj.pl prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 3. PAES przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

 4. PAES za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

 5. PAES za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

 6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 7. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

V. Dostępne formy płatności

1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

 • GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w placówce PAES

 • KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis transferuj.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL),

 • W SYSTEMIE RATALNYM transferuj.pl

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

 3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim może indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close